Bedrijfsbeveiliging / Objectbeveiliging

Voor vele grote- en middel grote bedrijven is objectbeveiliging een passende vorm van dienstverlening. Een object wordt bij objectbeveiliging gedurende een (door u) bepaalde tijd bewaakt. Wanneer er sprake is van calamiteiten zal er door het beveiligingsbedrijf contact opgenomen worden met de politie of een andere instantie die op het moment van de gesignaleerde calamiteit aanwezig moet zijn.In een persoonlijk gesprek kunt u aangeven welk gewenste niveau u wenst. Aan de hand van de door u gewenste beveiliging zullen wij ons gediplomeerd personeel instructies geven.

Doel: Door preventieve inzet van onze beveiligers wordt de kans op onregelmatigheden teruggedrongen.